Münchausen by Internet

Münchausen by Internet

Artikkelin kirjoittajana olen ottanut vapauden kääntämään psykologian termejä haluamallani tavalla, koska suomenkielistä termiä ei ole löytynyt tai sitä ei ole käytetty johdonmukaisesti. Joudun kutsumaan näiden sepitettyjen tarinoiden takana olevia ihmisiä...