Helsinki Pride pyörähtää käyntiin tänään. Valtavirrassa tapahtuma mielletään usein ensisijaisesti seksuaalivähemmistöjen tapahtumana ja huomaamatta saattaa jäädä moni muu tapahtumalle tärkeä ihmisryhmä. Tänä vuonna halusimmekin käsitellä erityisesti sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvää problematiikkaa. Niinpä päätimme nostaa esille käsitteen cisseksismi, johon jotkut ovat törmänneet, toiset ovat siihen syyllistyneet ja jotkut eivät puolestaan ole ilmiöstä edes tietoisia. Jos haluat ensin tutustua sukupuoleen liittyvään termistöön, klikkaa alla olevaa linkkiä.
Kiitämme Transtukipistettä yhteistyöstä asiantuntevan kirjoittajan löytämiseksi. Mukavaa Pride-viikkoa!

– Nörttityttöjen toimitus

Sanasto

Transsukupuolinen
Ihminen, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Esimerkiksi syntymässä naiseksi määritelty voi kokea olevansa mies, joten hänen sukupuolensa on mies. Sukupuolenkorjausprosessi mahdollistaa kehon muokkaamisen vastaamaan koettua sukupuolta, jos ihminen tuntee tällaista tarvitsevansa.

Cissukupuolinen
Ihminen, jonka sukupuoli vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta.

Muunsukupuolinen
Ihminen, jonka sukupuoli ei vastaa perinteistä jakoa naisiin ja miehiin. Muunsukupuoliset voivat esimerkiksi kokea olevansa sekä miehiä että naisia, enemmän tai vähemmän jompaa kumpaa, sukupuolettomia, tai kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Myös muunsukupuoliset voivat korjata kehoaan vastaamaan sukupuoltaan.

Transgender
Ihminen, jonka sukupuoli ei vastaa perinteistä jaottelua naisiin ja miehiin. Transgender on käsitteenä lähellä muunsukupuolinen-käsitettä. Transgenderit voivat myös korjata kehoaan vastaamaan sukupuoltaan. Muita läheisiä termejä: sukupuoleton, ei-binäärinen, non-binäärinen, genderfluid, sukupuolikapinallinen.

Intersukupuolinen
Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa ulkoiset genitaalit ja/tai kromosomit eivät vastaa perinteistä mies-nais-jaottelua. Intersukupuolisten sukupuoli on olemassa kuten kenellä tahansa meistä; se on riippuvainen ihmisen omasta kokemuksesta.

Transvestiitti
Ihminen, joka pystyy eläytymään mieheyteen ja naiseuteen, ja haluaa ilmaista kokemaansa naiseutta tai mieheyttä esimerkiksi vaatetuksen keinoin. Näin vaikkapa naiseksi itsensä määrittelevä haluaa ajoittain asettua miehiseen rooliin ja tulla kohdelluksi miehenä.

Sukupuolen ilmaisu
Termi viittaa niihin tapoihin, joilla ihminen kuvastaa sukupuoltaan itselleen ja muille. Näitä voivat olla esimerkiksi pukeutuminen, eleet, olemus ja äänenkäyttö.

Sukupuolen kokemus
Termi viittaa ihmisen omaan kokemukseen omasta sukupuolestaan. Tämän tulisi olla myös sukupuolta määrittävä tekijä.

Sukupuolen korjaus
Transihmiset, joihin voidaan laskea mm. transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja transgenderit, saattavat tarvita erilaisia kehoaan muokkaavia toimenpiteitä ilmentääkseen sukupuoltaan ja pystyäkseen elämään omannäköistään elämää. Transihminen voi tarvita korjaavia toimia myös juridisesti (esim. henkilötunnus) tai sosiaalisesti (nimenmuutos, kohtaaminen esim. miehenä/naisena/muunsukupuolisena). Tarvittavat korjaukset ovat hyvin yksilökohtaisia.

Nörttitytöt lähtökuopissa Pride-tunnelmassa! Kuva: Kaisa Vitikainen

Nörttitytöt lähtökuopissa Pride-tunnelmassa! Kuva: Kaisa Vitikainen


Teksti: Elias
Artikkelin kirjoittanut Elias on sukupuoleensa tyytyväinen transmies, joka kasvattaa partaa
ja pyörittelee terminologiaa paikoitellen myös päivätyössään eli yliopisto-opinnoissa, joihin sisältyy muun muassa sukupuolentutkimusta.

Mistä tässä on oikein kyse?

Mitä on cisseksismi? Päädyin pohtimaan kyseistä käsitekokonaisuutta viimeksi eilen, kun huomasin ilokseni ravintolassa kolme vessaa: yksi ”M”, yksi ”N”, ja yksi ”WC”. Tarina joka alkaa kertomuksella vessoista voi vaikuttaa epäilyttävältä – ”Miten ne vessat muka tähän liittyy? Ja miksi kaikkea yritetään myydä vessajutuilla?!” – mutta odottakaas vielä!

Käsitteitä

Katsotaan ihan ensiksi muutamaa olennaista käsitettä, joiden sisällön selkeyttäminen kirkastaa sekä mieltä että aihepiiriä.

Transsukupuolisen henkilön sukupuoli on jotain muuta kuin syntymässä määritelty:

Tero määriteltiin syntymässä tytöksi vaikka hän tiesi enenevällä varmuudella jo seitsenvuotiaana olevansa pieni pyöreä poika, ja kasvavansa iän karttuessa isoksi (pyöreäksi) mieheksi.

Muunsukupuolinen, sukupuoleton tai transgender on mies–nais-jaottelun ulkopuolella, maskuliinista ja feminiinistä yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain aivan muuta:

Tuisku ostaa housut miestenosastolta ja paidat naistenosastolta ja esittelee itsensä ennemmin kokopäiväisenä nörttinä kuin miehenä tai naisena.

Cissukupuolisen henkilön sukupuoli sen sijaan on sama kuin syntymässä määritelty:

Synnytyslääkäri katsoi naapurin Hannelen olevan tyttö, eikä Hannele ollut eri mieltä, ei määrittelyhetkellä eikä myöhemminkään.

Entäs se cisseksismi?

leima_vaestoliitto

Julisto Väestöliiton kampanjasta.

Etuoikeuksista puhutaan silloin, kun halutaan kuvata jonkun henkilön tai henkilöryhmän nauttimaa etulyöntiasemaa suhteessa johonkin oikeuteen, asemaan tai ominaisuuteen. Ihmiset, jotka eivät koe sukupuoliristiriitaa syntymässä määritetyn sukupuolen ja koetun sukupuolen välillä ovat etuoikeutetussa asemassa sukupuoliristiriitaa kokeviin nähden yhteiskunnassa, joka vahvasti tukee binääristä eli kaksijakoista (mies–nainen), genitaaleihin paikantuvaa käsitystä sukupuolesta. Tähän viittaan myös käsitteellä cisseksismi – cissukupuolisten ja eri sukupuolivähemmistöihin kuuluvien eriarvoisiin asemiin suhteessa sukupuoleen, sen määrittelyyn sekä käytännön tilanteisiin joissa sukupuoli on tavalla tai toisella merkityksellinen.

Cisseksismiin liittyy ajatus sukupuolen olemuksellisuudesta, itsestäänselvyydestä, ja kaksijakoisuudesta. Oletus sukupuolen rakentumisen yksiselitteisyydestä on cisseksistinen, samoin kuin oletus siitä, että on olemassa vain kaksi ”toisilleen vastakkaista sukupuolta” jotka määrittyvät genitaalien perusteella. Sukupuoli sekä tilanteet, joissa sukupuoli ilmenee, ovat käytännön elämässä huomattavasti monipuolisempia kuin pelkistävä olettamus sukupuolen ja genitaalien suoraviivaisesta yhteydestä antaa olettaa. Ihmisen sukupuoli sekä se, miten häneen sukupuolittamista edellyttävissä tilanteissa viitataan, ovat riippuvaisia ensisijaisesti ihmisen omasta sukupuolikokemuksesta, jonka voi määritellä ainoastaan ihminen itse.

Jotta termien määrittelyyn keskittynyt kirjoitukseni ei operoisi ainoastaan sanoilla, kerron muutaman käytännön esimerkin erilaisista tilanteista, joissa cisseksistisiä olettamuksia saattaa ilmentyä. Ensimmäinen on edellisessä kappaleessa mainittu genitaalien kyseenalaistamaton kytkeminen sukupuoleen, ja tällaista olettavat väitteet kuten sukupuolen määrittely genitaalien perusteella: ”Vain naisilla on vagina!”

Transmiehemme Tero on kuitenkin tyytyväinen mies jolla on vagina. Transnaisemme Taina on onnellinen nainen jolla on penis. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat käyttää leikkaushoitoja tai hormonikorvaushoitoja, tai sitten eivät – näillä päätöksillä ei ole vaikutusta heidän itsemäärittelyoikeuteensa. Teen cisseksistisen oletuksen väittäessäni, että Teron tai Tainan sukupuoli olisi jollain perustavanlaatuisella tavalla riippuvainen siitä, mitä heillä on jalkojensa välissä. Vai onko peniksensä menettänyt cismies vähemmän mies?

Toinen esimerkki sivuaa käytännön käytöstapoja: Monesti koetaan luonnolliseksi ja oikeutetuksi tiedustella sukupuoleltaan moninaisilta esimerkiksi heidän genitaaleistaan, kun taas vastaavien kysymysten esittäminen cissukupuolisille koetaan tunkeilevana ja liian intiiminä. “No mitä sulla sitten on housuissa?”

Tämänkaltaiseen intiimiin kysymykseen on sisäänrakennettu olettamus genitaalien ja sukupuolen olemuksellisesta yhteydestä. Teen cisseksistisen oletuksen myös tulkitessani vähemmistöaseman ja poikkeavuuden sukupuolinormeista merkeiksi siitä, että henkilö on sukupuoleen liittyvien asioiden asiantuntija. Muun muassa transsukupuolisten, muunsukupuolisten, transgenderien, sukupuolettomien ja muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden käsitykset heille intiimeistä asioista ovat samanarvoisia kuin cissukupuolistenkin henkilöiden – jotkut haluavat puhua intiimeistä asioista ja jotkut eivät. Kaikkia kuitenkin yhdistää se, että on olemassa hyvän maun rajat, joiden yli ei kysymyksineen ole kunnioittavaa tunkeutua. Toisen ihmisen omastani poikkeava sukupuolikokemus ei oikeuta minua saamaan vastauksia tunkeileviin kysymyksiin, eikä ole kunnioittavaa olettaa, että jokainen sukupuoleltaan moninainen olisi valmis tai edes halukas ruotimaan sukupuolikokemustaan, henkilökohtaisesti tai yleisellä tasolla. Voin punnita kysymysten hyvän maun tasoa esimerkiksi pohtimalla, esittäisinkö saman kysymyksen vaikkapa ystäväni vanhemmalle, tai miettimällä miltä itsestäni tuntuisi reagoida vastaavanlaiseen, itselleni hieman vieraamman ihmisen esittämään kysymykseen.

Ja sitten ne vessat

"Transgender symbol" by Rumpusparable - Own work based on File:Gendersign.svg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Transgender symbol” by RumpusparableOwn work based on File:Gendersign.svg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Miksi olin iloinen ravintolasta löytämistäni kolmesta klosetista? Kolmas esimerkkini kuvaa tilanteita, joita kaksijakoisen sukupuoliajattelun ulkopuolella elävät ihmiset, kuten sukupuolettomat, muunsukupuoliset ja transgenderit, elämässään kohtaavat. Transgenderimme Tuisku on conissa jo kolmatta tuntia ja alkaa tuntea pakottavaa tarvetta pissatauolle. Rakennuksen pääaulasta löytyy helpotusta tuova toiletti, mutta ensimmäisessä ovessa on kyltti ”Miehet”, ja toisessa kyltti ”Naiset”. Millaiseen vessaan astuu henkilö, joka ei kuulu kumpaankaan yllä mainituista sukupuolista? Teen cisseksistisen oletuksen pelkistäessäni sukupuolen kahdeksi ”toisilleen vastakkaiseksi” sukupuoleksi, ja unohdan samalla, että näiden kahden oletetun ”ääripään” välille, ulkopuolelle tai itse ”ääripäihin” mahtuu monenkirjavia kokemuksia. Hankaluuksia turvallisten vessojen löytämisessä kokevat usein myös ihmiset, joita sukupuolitetaan väärin heidän ulkoisen olemuksensa perusteella, kuten esimerkiksi sukupuolenkorjausprosessin keskellä olevat transsukupuoliset ihmiset.

Tiivistäen vielä niille, joiden prosessointijärjestelmät suosivat kompakteja ja vähäkirjaimisia tekstejä: Teen cisseksistisen olettamuksen nähdessäni sukupuolen yksipuolisesti esimerkiksi vain genitaalien perusteella määräytyvänä. Pitäessäni cissukupuolisuutta, perinteisiä sukupuolinormeja ja perinteisiä sukupuolikokemuksia parempina kuin normista poikkeavia vähemmistökokemuksia, toimin cisseksistisesti. Olettaessani puheissa tai teoissa cisseksistisesti kaikkien ihmisten olevan yksiselitteisesti joko miehiä tai naisia, peitän näkyvistä ne monet sukupuolet jotka ovat käytännön elämässä totta.

Elävä elämä harvemmin mahtuu ennalta tiukasti määriteltyihin lokeroihin, ja kokemusten kirjavuus on yhtä monipuolinen kuin ihmisten ulkonäkö. Termiviidakossa tallustaminen saattaa joskus olla hankalaa, ehkä turhauttavaakin. Uusien käsitteiden saaminen erilaisten ilmiöiden kohtaamiseen ja ajatteluun saattaa kuitenkin selkeyttää sekä tuntemuksia että asenteita. (Monia kattavia termejä esitteleviä ja selkeyttäviä sivuja löytyy internetistä, joista tässä vain yksi esimerkki: http://sukupuolikuu.foorumini.com/t221-syrjivia-asenteita-ja-tekoja). Ravintolan kolmen vessan edessä myhäillessäni mietin turvallista tilaa kaikille luovia aatoksia, joista mieleeni ui muutama: En oleta. Kysyn jos en tiedä, mutta teen sen kohteliaasti ja rajat huomioiden. Kunnioitan monenlaisia kokemuksia. Me olemme kaikki ihmisiä ja sellaisina hirveän herkkiä, ja sittenkin kovin sitkeitä ja pystyväisiä.