Nörttitytöt ovat mukana Euroopan laajuisessa vihapuheen vastaisessa kampanjassa, johon toivomme kaikkien lukijoittemme osallistuvan. Ohessa liikkeen Suomen koordinaattorin tervehdys.

no hate speech movementEi vihapuheelle on nuorten liike, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta ja yhdenvertaisuutta tietokoneen ruudun molemmilla puolilla. Liike on osa yhteiseurooppalaista No Hate Speech Movementia, joka keskittyy nuorten verkossa kohtaamaan vihapuheeseen ja kiusaamiseen.

Liikkeen tavoitteena on rakentaa turvallisempaa verkkoympäristöä ja avoimempaa keskustelukulttuuria. Verkossa vihan lietsominen ja levittäminen sekä kasvoton häirintä on helppoa, mutta vihapuhe ei jää pelkästään nettiin. Nuorilla on oikeus toimia verkossa ja sen ulkopuolella ilman pelkoa. Asenteiden koventuminen ei silti ole pelkästään nuorten ja lasten vaan myös aikuisten ongelma.

Vihapuhe on loukkaavaa puhetta, joka rajoittaa yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien oikeutta olla, tulla kuulluksi ja kuulla sellaisena kuin ovat. Vihapuheella hyökätään yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan etnisen taustan, äidinkielen tai ihonvärin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, maailmankatsomuksen tai mielipiteen, vamman tai jonkin muun ominaisuuden perusteella.

Vihapuhe ei ole sama asia kuin vihainen puhe eikä vihapuheessa ole kyse pelkästä vihasta tai puheesta. Vihapuhe saa voimansa syrjinnästä ja yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta. Ei vihapuheelle -liike haluaa olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on oikeus ilmaista itseään ja lupa olla sellainen kuin on ilman pelkoa uhkailun ja häirinnän kohteeksi joutumisesta.

Vapaaehtoiset aktivistit ovat keskeisessä asemassa Ei vihapuheelle -liikkeessä. Haemme tällä hetkellä liikkeeseen lisää 18–25-vuoiaita aktivisteja, jotka ovat kiinnostuneita ihmisoikeuksien toteutumisesta verkossa ja muualla yhteiskunnassa. Kampanjaa tehdään niin kaduilla, sosiaalisessa mediassa kuin muuallakin verkossa.

Aktivistihaku päättyy 31.8.2013 ja ensimmäinen koulutusviikonloppu pidetään Helsingissä 14.–15.9.2013. Tervetuloa mukaan toimimaan kaikille turvallisemman verkkoympäristön puolesta ja sanomaan ei vihapuheelle!

Lisätiedot:
Kampanjakoordinaattori Satu Valtere, satu.valtere@plan.fi
Kampanja-assistentti Riikka Kaukinen, riikka.kaukinen@plan.fi

Aktivistihaku: http://www.plan.fi/fi-FI/tiedotteet/uutiset/haku-nuoria-aktivisteja-toimimaan-vihapuhetta-vastaan

Liikkeen viestintäkanavat
eivihapuheelle.fi
facebook.com/eivihapuheelle
twitter.com/eivihapuheelle
instagram.com/eivihapuheelle