Hyviä uutisia! Tyttöjen Talon keräyslupa on vihdoin täällä!

Kuten Joulukalenterin luukussa 1: Tyttöjen Talo kerroimme, Helsingissä toimiva Tyttöjen talo on meistä Nörttitytöistä ehdottoman tärkeä paikka, jonka toimintaa haluamme ja aiomme tukea ensi vuonna mm. järjestämällä Tyttöjen Talolle oman blogin ja siihen liittyvän kurssin, järjestämällä muutamia larppeja tytöille ja auttamalla Tyttöjen Taloa parhaamme mukaan.

Pyydämme myös sinun apuasi!

Voit tukea Tyttöjen Talon toimintaa monin eri tavoin:

1) Lahjoita rahaa
Tyttöjen talon toimintaa voi tukea lahjoittamalla toimintaan rahaa, jolla rahoitetaan erilaisten kerhojen toimintaa. Rahalahjoitukset pyydetään maksamaan Tyttöjen Talon tilille Sampo FI15 800016-253828.

2) Lahjoita tavaroita
Tyttöjen Talo tarvitsisi esimerkiksi tietokoneita ja -ohjelmia tyttöjen käyttöön sekä tulevaa Tyttöjen Talon blogia varten, jota tytöt saavat itse kirjoittaa. Nuorten äitien ryhmä tarvitsee koko ajan lisää vauvanhoitotarvikkeita. Taide- ja käsityöryhmiin tarvitaan aina tarveaineita ja esimerkiksi musiikkiterapiaan rytmisoittimia ja kitaroita kitarakerhoon. Myös kuntonyrkkeilyhansikkaita ja -suojia tarvitaan kuntonyrkkeilyä varten.
Tavaralahjoituksissa pyydämme ottamaan yhteyttä Tyttöjen Talon johtajaan Mari Uusitalo-Herttuaan (p. 050 363 8563, mari.uusitalo-herttua@tyttojentalo.fi).

3) Lahjoita aikaasi
Tyttöjen Talo ottaa vastaan myös vapaaehtoisten apua ja sopivasti heti ensi vuoden alussa Tyttöjen Talolla järjestetään uusien vapaaehtoisten koulutus.
Jos haluat antaa aikaasi tytöille tai järjestää heille jonkin kurssin, ota yhteyttä Tyttöjen Talon johtajaan Mari Uusitalo-Herttuaan (p. 050 363 8563, mari.uusitalo-herttua@tyttojentalo.fi).

Kiitos avustasi!

Nörttitytöt
http://geekgirlsfinland.blogspot.fi/
email: geekgirlfinlandia@gmail.com

Tyttöjen Talo
http://www.tyttojentalo.fi/
email: tyttojentalo@tyttojentalo.fi
puh. (09) 824 052 22
fax. (09) 824 052 20

***
Tietoa keräyksestä ja keräysluvasta:
Jo vuodesta 2000 toiminut Helsingin Tyttöjen Talo® käynnistää rahankeräyksen 28.11.2012 – 27.11.2013 Tyttöjen Talon tyttöjen hyväksi. Keräys kohdistuu Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelle.

Keräyksen toteuttaa Kalliolan Nuoret ry/ Tyttöjen Talo® Poliisihallituksen 28.11.2012 myöntämällä luvalla (lupanumero 2020/2012/4122). Kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen ryhmä- ja yksilömuotoiseen tukemiseen Tyttöjen Talolla Helsingissä. Varoilla palkataan ryhmänohjaajia ja
toteutetaan ryhmätoimintaa. Varat tullaan käyttämään vuoden sisällä keräyksen päättymisestä.

Lisätietoa keräyksestä Tyttöjen Talon omilta kotisivuilta: Haluatko antaa Tytöille joululahjan?