Ilmastonmuutos koskettaa jokaisen ihmisen elämää niin nyt kuin tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos ja filosofia on suomalaisten filosofien monipuolinen puheenvuoro ilmiöstä, jonka seuraamukset vaikuttavat globaalisti. Teos lupaa esipuheessaan tarjota välineitä joilla käsitellä ilmastonmuutosta ja maailmaa, joka on hahmottumassa ilmastonmuutoksen myötä.

Teksti "ilmastonmuutos".
Valokuva: Riikka Riihiniitty, yksityiskohta kirjan kannesta.

Ilmastonmuutos ja filosofia -teos jakaantuu neljään osaan: Ensimmäinen osa käsittelee ilmastotiedettä ja sen epäilyn vaikutuksia toimintaan. Ilmastoetiikkaa, yksilöitä ja yhteisöjä tarkastellaan toisessa osassa, ja kolmannessa osassa pohditaan ympäristön ja luontosuhteen muutosta. Viimeinen, neljäs osa teoksesta pureutuu ihmiseen ja ihmisyyteen kriisin kynnyksellä. Teoksen artikkelit on kirjoitettu selkeästi, ja tekstiä ja ajatuksia on helppo seurata. Filosofiset konseptit on teoksessa selitetty niin että niistä saa otteen, vaikka taustalla ei olisi filosofian opintoja. Teoksen monet kirjoittajat ovat kirjoittaneet omasta erikoisosaamisestaan ja tekstit ovat hyvin puhuttelevia.

Minulla on taustalla filosofian opinnot, ja keskityin omissa opinnoissani paljon ympäristöfilosofiaan. Olentona ihminen ei ole irrallaan ympäristöstä jossa elää ja vaikuttaa, vaan sidottu siihen mitä hänen globaalissa ympäristössään tapahtuu. Ilmastonmuutos ja filosofia -teosta lukiessa laskin teoksen monta kertaa käsistäni – en siksi että ajatus olisi ollut vaikeasti ymmärrettävä, vaan koska ajatus oli vaikeasti kohdattava. Ilmastonmuutos ja filosofia -teos on tarpeellinen ja puhutteleva, mutta se paljastaa myös tilanteen vakavuuden niin yksilön, yhteisöjen, eläinten ja kasvien, kuin ekosysteemienkin osalta.

Teksti "ja filosofia".
Valokuva: Riikka Riihiniitty, yksityiskohta kirjan kannesta.

Vaikka teoksen aihe on raskas, ei teos ole vailla toivoa. Ilmastonmuutos ja filosofia -teoksen toivo tuodaan sen kautta, että uhkien eksistentiaalinen syvyys pystytään tunnustamaan ja kohtaamaan. Kirjaa lukiessa piirtyy selkeä kuva siitä millaisesta, sekä miten laajasta ja tuhoisasta ilmiöstä ilmastonmuutoksessa oikein on kyse. Ilmastonmuutos on kysymys myös oikeudenmukaisuudesta. Tämä näkemys kulkee koko teoksen läpi; mitä tulisi tehdä, kenen ja miksi. Kirjan loppusanojen mukaan filosofian tehtävänä on tarjota apuvälineitä pahasti epätäydelliseen maailmaan ja osoitettava suunta asioiden korjaamiseen. Ilmastonmuutos ja filosofia antaa lupaamansa, eli apuvälineitä joiden avulla voi käsitellä ilmastonmuutosta ja maailmaa joka on hahmottumassa ilmastonmuutoksen myötä.

Suosittelen teosta jokaiselle, joka pohtii ilmastonmuutosta. Teos oli yksi vaikuttavimmista tieteellisistä kirjoista joita olen viime vuosina lukenut.

Toimittaneet Simo Kyllönen & Markku Oksanen: Ilmastonmuutos ja filosofia (391 sivua)
Kansi: Satu Kontinen
Gaudeamus 2020
Kirja on saatu kustantajalta arvostelukappaleena.