Finlands tvåspråkiga huvustad. Bild: ©Anna Merikallio

Nörttityttöjen ruotsiviikko alkaa!

Tällä viikolla kaikki blogissa julkaistavat tekstit on kirjoitettu tai käännetty ruotsiksi. Toivotamme kaikki tervetulleeksi ruotsiviikon pariin, olet sitten toisen kotimaisen paatunut vihaaja tai ruotsifani, tai jotakin siltä väliltä!

Kansallista ruotsalaisuuden päivää juhlitaan Suomessa joka vuosi 6.11. Ruotsalaisuuden viikko on ruotsinkielisen kulttuurin viikko, jota on vietetty vuodesta 2000 lähtien. Sitä koordinoi Folktinget, järjestö, joka edistää ruotsinkielisten ihmisten ja ruotsinkielisen kulttuurin asemaa Suomessa. Ruotsalaisuuden viikko on täynnä ruotsinkielisiä kulttuuritapahtumia, sillä viikkoon osallistuu kuusitoista eri aluetta ympäri Suomen. Ruotsalaisuuden viikon viralliset sivut löydät täältä.

Tänä vuonna Nörttitytöt päättivät osallistua ruotsalaisuuden viikkoon julkaisemalla viikon ajan tekstejä ruotsin kielellä. Nörttityttöjen ruotsiviikon tekstit käsittelevät laajasti ruotsalaisuutta, suomenruotsalaisuutta sekä ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä kulttuuria. Erityisesti ruotsin kieli on monille tunteita herättävä aihe. Suomen- ja englanninkielisissä nörttipiireissä tulee kuitenkin harvoin ajatelleeksi, että Suomessa on alueita, joissa valtaosa väestöstä puhuu ruotsia äidinkielenään, eikä välttämättä tarvitse suomea arjessaan ollenkaan. Ruotsiviikolla näemme ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin ruotsalaisesta, suomenruotsalaisesta ja suomenkielisestä näkökulmasta. Heitämme myös kielipohdinnat hiiteen, ja keskitymme erilaisiin nörttiaiheisiin ruotsiksi.

Suomi ja ruotsi ovat Suomen virallisia kansalliskieliä. Niiden lisäksi saamen kielten, romanikielen, karjalan kielen sekä suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen puhujilla on laissa määritellyt kielelliset oikeudet. Nörttitytöt on pääasiassa suomenkielinen media, mutta ottaa ilolla vastaan myös muilla kotimaisilla kielillä kirjoitettuja tekstejä. Pidemmittä puheitta toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi ruotsiviikon pariin!

 

Svenska veckan börjar!

Under svenska veckan, är alla texter i vår blogg skrivna eller översatta på svenska. Vi önskar alla välkomna till svenska veckan, lika väl hatarna som beundrarna av det svenska språket, och alla som ligger emellan!

Ett finlandsvenskt landskap. Bild: ©Anna Merikallio

Svenska dagen firas i Finland varje år 6.11. Svenska veckan är en kulturvecka för kultur på svenska, som har ordnats från och med år 2000. Den koordineras av Folktinget, en organisation som befrämjar positionen av den svenskspråkiga befolkningen och kulturen i Finland. Svenska veckan är proppfull med svenskspråkiga kulturevenemang. Sexton orter över hela Finland deltar i veckan. Här kan du hitta svenska veckans officiella webbsidor.

I år bestämde sig Nörttitytöt att delta i svenska veckan med att ge ut texter på svenska hela veckan. Svenska veckan vid Nörttitytöt innehåller texter som behandlar svenskhet, finlandssvenskhet, svenska språket och kultur på svenska. Det svenska språket är ett speciellt sensitivt tema för många. I den finsk- och engelskspråkiga nördbubblan kommer man sällan att tänka på hur Finland har många orter där majoriteten av befolkningen talar svenska som modersmål och kanske inte alls behöver finska i sin vardag. Svenska veckan visar det svenska språket och den svenska kulturen från svensk, finlandssvensk och finskspråkig synvinkel. Dessutom slänger vi bort språkliga funderingar och koncentrerar oss på olika nördiga teman på svenska.

Finland har finska och svenska som officiella nationalspråk. Samiska språken, romani, karelska och det finska och finlandssvenska teckenspråken har alla en laglig särställning. Nörttitytöt är för det mesta ett finskspråkigt medium, men tar gärna emot texter som är skriven på något annat inhemskt språk. Utan vidare ceremonier önskar vi er alla hjärtligt välkomna till svenska veckan!

(Kuvitusta muokattu 6.11.2018 klo 18:51. Bilderna redigerats 6.11.2018 kl. 18:51.)