Nörttitytöt haastatteli Oulun yliopistoon väitöskirjaa tekevää Silja Kukkaa, joka tutkii fanifiktiota, erityisesti slashia. Slash on perinteisesti määritelty miesten keskinäisistä romanttisista ja seksuaalisista suhteista kertoviksi tarinoiksi. Tässä haastattelussa hän kertoo erityisesti eroottisesta fanifiktiosta, mm. tarinoista joissa miehet ovat raskaana.

Kuva: DiruFan (Deviant Art, Tumblr.

Kuva: DiruFan (Deviant Art, Tumblr).

1. Kertoisitko tutkimuksestasi?

“Teen Oulun yliopistossa kirjallisuuden oppiaineeseen väitöskirjaa, jonka aiheena on slash-fanifiktio ja sen vaikutukset harrastajien seksuaali- (ja sukupuoli-) identiteetin kehittymiseen. Tutkin siis, miten slash-tutkijoiden teoretisoinnit slashin vapaammista sukupuoli- ja seksuaaliesityksistä näkyvät käytännössä harrastajien elämässä, onko slash harrastuksena vaikuttanut siihen, miten harrastajat ymmärtävät seksuaalista tai sukupuolista moninaisuutta, onko harrastus auttanut heitä tarkastelemaan ja ymmärtämään omaa seksuaalisuuttaan.”

“Tarkoitukseni on selvittää erityisesti, millainen merkitys slashilla on ollut varhaisille harrastajille, jotka ovat aloittaneet slashin kirjoittamisen ja/tai lukemisen noin 1970-luvulla. Koska kulttuurinen ilmapiiri oli silloin huomattavan erilainen kuin nykyään ja asiallista tietoa seksuaalisesta moninaisuudesta ei ollut yhtä helposti saatavilla kuin nykyään, on mielenkiintoista tarkastella auttoiko slash ihmisiä ymmärtämään seksuaalista monimuotoisuutta ja tarkastelemaan omaa seksuaalisuuttaan. Vastapainoksi tarkastelen myös, millainen kokemus nuoremmilla harrastajilla on, onko slashin merkitys muuttunut kulttuurisen ilmapiirin muuttuessa.”

“Tällä hetkellä työskentelen tutkimuksen ensimmäisen puoliskon parissa, jossa tarkastelen kink meme -yhteisöjä ja niissä kirjoitettuja tarinoita naisten pornona ja karnevalistisina naisten queer-yhteisöinä, joissa naisten on mahdollista keskustella seksuaalisuudesta ja eroottisista fantasioista keskenään ja luoda sellaista pornoa, mitä he haluavat kuluttaa.”

2. Mikä on kink meme?

“Kink memet ovat netissä toimivia faniyhteisöjä, joissa jonkin mediatekstin (esim. tv-sarjan tai elokuvan) fanit kokoontuvat jakamaan ja täyttämään kirjoitustoiveita (prompt). Eli yksi ihminen kirjoittaa jonkin aiheen, josta haluaisi lukea ficin, ja toiset voivat halutessaan täyttää toiveen. Yleensä aiheet ovat tilanteita tai parituksia, joita toiveen esittäjä pitää kiihottavana, eli siitä nimi kink meme.”

“Kink voitaisiin määritellä miksi tahansa tilanteeksi tai asiaksi, jota ihminen pitää seksuaalisesti kiihottavana. Kuitenkaan kaikki kink meme -yhteisöt eivät ole samanlaisia, toisissa pääpaino on selvästi eroottisen materiaalin tuottamisessa kun taas toisissa valtaosa prompteista on perinteisempää fanifiktiota.”

(Huom. meme-sanaa käytetään fandomissa myös internetmeemeistä poikkeavasti, kink memen lisäksi LiveJournalissa on anon memejä, joissa keskustellaan anonyymisti. Lisää esim. Fanloresta.)

3. Aihetta käsittelevissä teksteissä mainitaan “naisten porno”. Millä lailla tämä “naisten porno” eroaa valtavirtapornosta?

“Naisten porno on termi, jota ei voi ihan yksiselitteisesti määritellä. Lyhkäisesti historiallinen tausta on 1970-80-lukujen ns. pornosodissa, jolloin toisen aallon feministit näkivät pornon aika yksiselitteisesti negatiivisena, naisia alistavana ja seksuaalista väkivaltaa lietsovana asiana, jota feministien tehtävä on vastustaa. “Porno on teoria ja raiskaus käytäntö”, oli yksi iskulauseista. “Naisten porno” syntyi tavallaan vastapainoksi negatiivisena pidetylle “valtavirtapornolle”, eli jotkin feminisesti ajattelevat naiset alkoivat tuottaa omia pornoelokuvia, joiden he ajattelivat vastaavan enemmän naisten makua. Tavoitteena oli ja on tehdä eettisesti kestävää pornoa, jossa kaikki näyttelijät ovat mukana aidosti omasta vapaasta tahdostaan ja jossa esitettäisiin naisen seksuaalisuutta ja naisen seksuaalista nautintoa eri tavalla kuin miesten miehille suuntaamassa pornossa.”

“Vaikka ajatuksena on vapauttaa naisten seksuaalisuus ja antaa naisille mahdollisuus nähdä erilaista pornoa, on minun mielestäni tiukka jako “naisten ja miesten pornoon” vanhentunut ja osin tarpeetonkin. Ensinnäkin pornoa on jo nyt hyvin monenlaista, ammattimaisesti tuotetun pornon rinnalle on tullut monenlaista amatööripornoa, on kaikenlaista fetissipornoa ja ns. alakulttuuripornoa, on kirjallista pornoa jne. Toisekseen tutkijana minua mietityttää, kenelle tämä naisten porno on oikeastaan suunnattu ja kenen makua se vastaa. Mielestäni aina kun aletaan puhua yleistävästi siitä, mitä naiset tai miehet haluavat, ollaan vaarassa itse asiassa tuottaa ja vahvistaa stereotypioita.”

“Monessa pornotutkimuksessa, jossa tutkitaan ns. valtavirtapornoa ja sen kuluttamista, tullaan siihen tulokseen, että naiset eivät ole kiinnostuneita pornosta ja että naiset kaipaavat enemmän tunteita ja pehmeämpää erotiikkaa. Ongelmana voi kuitenkin olla se, että porno määritellään hyvin kapeasti eikä todella kysytä naisilta, millaista pornoa he haluaisivat kuluttaa. Minun tutkimukseni pyrkii laajentamaan tätä kuvaa ottamalla tarkastelun kohteeksi kink memet ja niiden harrastajat. Selvitin kyselytutkimuksella, mitä harrastajat ajattelevat kink memeissä tuotetusta materiaalista, kokevatko he kirjoittavansa pornoa vai jotain muuta ja millaisia merkityksiä he liittävät kink meme -yhteisöihin.”

4. Entä mitä tarkoittaa feministinen porno?

“Feministinen porno samoin kuin naisten porno on vaikea määriteltävä. Nähdäkseni kuitenkin feministissä pornossa tarkastellaan kriittisesti pornon konventioita, kiinnitetään huomiota siihen miten seksiä esitetään, miten sukupuolia esitetään, miten naisen seksuaalisuus ja nautinto kuvataan, jne. Feministisen pornon ei kuitenkaan tarvitse esittää naista ollenkaan, mielestäni myös ns. homoporno voi olla feminististä, jos siinä mietitään kriittisesti sukupuolen ja seksin esittämistä. On vaikeaa ellei mahdotonta vetää tarkkaa rajaa sen välille, mikä on feminististä pornoa ja mikä ei. Pitääkö feministisen pornon tekijän olla nainen tai identifioitua feministiksi? Riittääkö jos kuluttaja, katsoja tai lukija, pitää teosta feministisenä?”

5. Mitkä elementit ovat tärkeitä tarinoissa, joissa miehet ovat raskaana? Mitkä asiat toistuvat ja ovat se juttu jonka takia näitä tarinoita kerrotaan?

“Tarinat raskaaksi tulevista miehistä eli ns. mpreg-tarinat ovat fanifiktiossa marginaalissa. Minun tarkastelemissani kink memeissä sen sijaan ne näyttävät saaneen melko suuren roolin. Mpreg-tarinoita on hyvin monenlaisia, mutta aika usein kyseessä on spekulatiivisen fiktion yksi muoto, jossa kysytään “mitä jos cis-mieshahmo tulisi raskaaksi?” Käsittääkseni mpreg on yleisintä scifi- tai fantasiafandomeissa, joissa erilainen taikuus tai futuristinen tiede on arkipäivää ja kirjoittavat voivat kuvitella, että jokin loitsu/taikajuoma/keksintö voisi mahdollistaa cis-miehen raskauden. Yleensä raskaaksi tuleminen tapahtuu anaaliyhdynnässä, kun raskaaksi tuleva mies on jonkin loitsun tai keksinnön avulla muuttunut sisäisesti niin, että raskaus on mahdollinen. Mies voi saada esimerkiksi kohdun. Joissain tarinoissa otetaan lähtökohdaksi, että tässä universumissa miehet voivat tulla raskaaksi eikä kirjoittajan tarvitse selitellä sitä sen enempää.”

“Minä tiedän mpregistä hyvin vähän, en koskaan lue sitä, mutta tutkimuksellisesti aihe on kiinnostava. En osaa sanoa, miksi mpregiä kirjoitetaan, mutta nähdäkseni aika usein sillä pyritään antamaan pääparille mahdollisuus perhe-elämään ilman, että paritusta tarvitsee “rikkoa” seksillä jonkun toisen kanssa. Tai sitten voidaan haluta tarkastella miten ruumiillisuudella ja sukupuolella voidaan leikitellä, raskaaksi tuleva mies ja kaikki raskauteen liittyvät seikat voivat olla kiihottava fantasia. En kuitenkaan osaa sanoa mitään varmaa kenenkään motiiveista enkä koe että se olisi minun tehtävänikään, minua kiinnostaa ilmiö itsessään ja mpreg-tarinat spekulatiivisena fiktiona, ei niinkään se miksi niitä kirjoitetaan.”

6. Ficcien sanotaan rikkovan sukupuolen rajoja, mutta toisaalta rajojen rikkominen voi olla näennäistä. Mitä se tarkoittaa?

“Kink memeissä sukupuoli näyttää olevan aika joustava käsite. Sukupuolella leikitellään monin tavoin, on raskaaksi tulevia cis-miehiä, on monenlaisia kuvitteellisia intersukupuolisuuden muotoja, miehellä voi olla sekä penis että vagina, tai penis ja kohtu, tai penis ja maitoa tuottavat rinnat, jne. Miehisyys ja asema yhteisöissä voi riippua peniksen koosta tai siitä, voiko mies tulla raskaaksi vai voiko hän siittää lapsia. Supernatural-sarjan kink memessä tällä hetkellä suosituin “genre” näyttäisi olevan ns. alfa/beta/omega-tarinat. Näissä ihmiset jakautuvat kahteen tai kolmeen leiriin, joista alfat yleensä voivat sukupuolesta riippumatta siittää lapsia ja omegat vastaavasti tulla raskaaksi sukupuolesta riippumatta.”

“Yleensä tarinoihin liittyy monenlaista ruumiillisuudella leikittelyä, erilaiset intersukupuolisuuden muodot ovat yleisiä. Myös valta-asemilla leikittely on yleistä. Alfat voivat olla sosiaalisesti ylempänä, omegat voivat olla fyyisesti pienikokoisempia, seksi ja raskaaksi tuleminen voi tapahtua lapsena, suhde voi olla insestinen tai muuten epätasa-arvoinen. Koska molemmat hahmot ovat yleensä miehiä, voitaisiin sanoa että tarinoissa haastetaan perinteistä maskuliinisuutta ja mullistetaan hierarkioita asettamalla mies alisteiseen asemaan tai antamalla miehen tulla raskaaksi.”

“Kuitenkin monessa mpreg-tarinassa raskautta ja vanhemmuutta käsitellään hyvin perinteisin keinoin. Raskaana oleva on hormoniensa uhri, hän menettää jossain määrin itsemääräämisoikeutensa, puoliso hemmottelee ja vartioi hänen liikkumistaan tai tekemisiään, hänen vartalonsa on yhtäkkiä kaikkien omaisuutta… Eli lyhyesti tarinoissa miehen ruumiiseen siirretään kaikki ne asiat, joilla naisia perinteisesti kohdellaan. Tuloksena on hyvin konventionaalisia tarinoita hyvin epäkonventionaalisesta tilanteesta.”

“Samoin a/b/o -tarinoissa omegat asetaan yleensä perinteiseen naisen rooliin ja koko tarinan ydin voi olla valtaepätasapainossa ja perinteisissä sukupuolirooleissa, joita siis toteuttavat kaksi miestä. Voidaankin siis kysyä, ovatko tällaiset tarinat mullistavia vai toistavatko ne itse asiassa perinteisiä, patriarkaattisia käsityksiä sukupuolesta. Toisaalta voi olla, että nämä tarinat kaikesta huolimatta laajentavat kirjoittajien ja/tai lukijoiden käsityksiä perheestä, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.”

 

Miten määritellään toisin toistaminen?

Rajanteko näissä asioissa – mikä on naisten pornoa, mikä on feminististä pornoa, mikä on konventioiden toisin toistamista ja mikä taas vahvistaa konventioita pienistä muutoksista huolimatta – on vaikeaa, mutta ehkä juuri siksi näiden asioiden pohtiminen on myös hyvin kiehtovaa.

Vastikään näin postauksen, jossa väitettiin Hemingwayn kirjoittaneen kohtauksen, jossa nainen masturboi. Samalla nainen ajatteli, että oli erittäin seksuaalisesti haluttava ja näytti hyvältä, sen sijaan että olisi ajatellut jotain kiihottavaa. Pornona tämä olisi selkeä tapaus, jossa tekstin kohdeyleisö on ihmiset, jotka pitävät hyvännäköisten naisten masturboimista kiihottavana. Tilanne taas ei toimi niille ihmisille, joista hyvännäköisten naisten masturbointi ei ole seksuaalisesti kiinnostavaa (tai joista on epärealistista, että joku ajattelee masturboidessaan itseään – mutta miksipäs ei!).

Tuota tekstinkappaletta voisi kritisoida siitä, että nainen on asetettu siinä määrin katseen kohteeksi, että jopa masturboidessaan hänellä ei ole muita fantasioita kuin oma itsensä. Eroottinen slash toimii täysin päinvastoin: tarinoissa ei välttämättä ole naisia ollenkaan, mutta sen sijaan tarinoiden kirjoittajista ja lukijoista suurin osa on naisia. Tarinoiden hahmot ovat naisten katseen ja seksuaalisen halun kohteena. Kumpi sitten on feminististä, Hemingwayn masturbointikohtaus vai naisten kirjoittama eroottinen slash?

Slashia on usein kritisoitu siitä, että tarinoissa naishahmot ovat sivuosassa ja mahdollisesti vajavaisesti tai negatiivisesti kuvattuja. On myös nostettu esille, että slash-tarinoissa esineellistetään miehiä. Valtasuhteet menevät maailmassa niin, että erityisesti valkoiset cissukupuoliset miehet (joita slashissa pääasiassa kuvataan) ovat yleensä etuoikeutetummassa asemassa kuin naiset, joten systemaattista sortoa on vaikeaa perustella. Asia on kuitenkin mutkikkaampi, jos vastakkain ovat valkoiset cissukupuoliset heteronaiset ja esimerkiksi seksuaalisuudeltaan vähemmistöasemassa olevat miehet.

Feministisiä fantasioita?

Mpreg-tarinoiden lisäksi BDSM-slashficeissä tehdään valtasuhteita näkyviksi. Vuosia sitten fandomissa nousi kohu tarinasta (Coming Home), jossa koko maailma on järjestetty BDSM-mieltymysten mukaan: dominoivilla hahmoilla on enemmän valtaa ja painoarvoa kuin submissiivisilla. Fic kertoo dominoivan mieshahmon, joka on myös esimiesasemassa, suhteesta submissiiviseen mieshahmoon. Dominoiva hahmo rankaisee fyysisesti submissiivista hahmoa työhön liittyen, mutta suhteesta tulee lopulta myös henkilökohtainen. Tarinan kuluessa submissiivinen hahmo antaa pikkuhiljaa yhä enemmän valtaa dominoivalle hahmolle ja alkaa luottaa siihen, että tämä kohtelee häntä oikeudenmukaisesti.

Jotkut fanit kritisoivat tarinaa siitä, että se antaa liian ruusuisen kuvan tällaisesta valtadynamiikasta. Kritiikin voisi kiteyttää siten, että jos meidän maailmassamme valta jaettaisiin noin, tapahtuisi paljon pahaa sen varjolla eikä tarinassa olisi onnellista loppua. Yksi fani intoutui kirjoittamaan oman tarinansa, jossa kuvataan tällaisen valtajärjestelmän huonoja puolia: hyväksikäytön mahdollisuuksia. Alkuperäisessä tarinassa ovat voimassa romanttisen tarinan lait, eli erityisesti dominoiva hahmo ymmärtää intuitiivisesti submissiivista hahmoa ja tietää mikä tälle on hyväksi, niin että karkeakin kohtelu tekee lopulta submisiivisen hahmon onnellisemmaksi kuin tämä oli ennen. Minkäänlaisia turvaverkkoja toisen ihmisen armoilla olemisen suhteen ei tarvitse näyttää, koska parista tulee joka tapauksessa onnellinen.

Voisi perustella, että naisten kirjoittamat ruusuiset tekstit ovat feministisiä: niissä tiedostetaan se, että kirjoittaessa kaikki valta on itsellään kirjoittajalla, ja hän päättää, mitä tapahtuu. Hän haluaa luoda itselleen ja lukijoille maailman, jossa suodaan helpotusta tämän maailman kurjuudesta ja jossa pätevät eri säännöt.

Toki kaikille lukijoille tarina ei tuo iloa ja helpotusta, jos siinä toistuvat samat stereotypiat ja kaavamaiset roolit kuin heidän muussakin elämässään. Silloin stereotyyppiset raskaustarinat eivät naurata, vaikka raskaana oleva olisikin mieshahmo, eikä epätasa-arvoiselta tuntuvat suhde ilahduta, vaikka tarinaan olisi kuinka kirjoitettu onnellinen loppu.