Pelaatko videopeliä jossa kontrolloidaan yhtä hahmoa, esim. Street Fighter V, Mortal Kombat X, Heroes of the Storm, Battlefield 4, World of Warcraft (dungeons/raids), League of Legends, Dota 2, Halo 5 tai vastaavaa? Tutkija Petri Lankoski Södertörnin yliopistosta Ruotsista tekee tutkimusta pelikokemuksesta ja etsii vastaajiksi pelaajia, jotka ovat juuri pelanneet yllä mainitun kaltaisia pelejä. Kyselylomake on täällä: http://goo.gl/forms/wRalY2csrX.

Lankoski toivoo vastaajiksi nyt erityisesti muita kuin miehiä, koska tällä hetkellä vastaajista 85% on miehiä. Kyselyssä on sukupuolivaihtoehdot man, woman ja other.
 

Pelit tutkimuskohteena

Petri Lankoski on pelitutkija, joka sekä tutkii että opettaa Södertörnin yliopistossa. Hän on väitellyt Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Lankoski on mm. toimittanut pelitutkimuksen menetelmiä kokoavan kirjan Game Research Methods: An Overview (ETC Press, 2015), joka ilmestyi viime vuonna. Kirja on saatavilla netissä Creative Commons -lisenssin alaisena.

“Tutkin pelien suunnittelua, pelirakenteiden ja kokemuksen suhdetta (erityisesti pelirakenteet ja emootiot) sekä pelejä fiktiona”, Lankoski kertoo Nörttityttöjen haastattelussa.

“Aiemmin tein tutkimusta pelihahmoista menetelminä formaali analyysi ja lähiluku. Tämän tutkimuksen yksi keskeisiä tuloksia on se, kuinka pelaajahahmon toiminnan avulla kerrotaan hahmosta asioita. Pelaajahahmon toimintamahdollisuuksiin ja toiminnan esittämiseen suunnittelijat vaikuttavat eri tavoin ja kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten hahmoa on mahdollista pelata ja miten toiminta näyttäytyy pelaajalle”, Lankoski selittää. “Eli jossain peleissä pelaajalla on enemmän vaikutusmahdollisuuksia hahmon ominaisuuksiin kuin toisissa.”
 

Pelikokemuksen tutkimusmenetelmiä kehittämässä

Nyt Lankoski tutkii pelikokemusta. “Käytän kvantitatiivisia menetelmiä, faktorianalyysia ja todennäköisesti lineaarimalleja”, hän kertoo.

“Kysely on osa sarjaa, jossa kehitän menetelmää ja muokkaan muiden kehittämiä menetelmiä pelikokemuksen arviointiin. Aikaisemmissa osissa olen faktorianalyysilla seulonut kysymyksiä, jotka mittaavat paria ulottuvuutta pelikokemuksesta ja nyt tässä osassa validoin settiä kysymyksiä faktorianalyysillä.”

Hän ei voi paljastaa tavoitteistaan liikaa, jotta se ei vaikuttaisi vastauksiin.

“Mukana on myös kysymyksiä persoonallisuuteen ja pelin kuormittavuuteen liittyen jotta voin ristiinverrata näiden tuottamaa dataa. Tavoitteena on tarkastella myöhemmin pelirakenteiden ja kokemuksen korrelaatioita sekä miten kokemus muuttuu pelin edetessä.”