Romanttinen rakkaus on vahva vaikuttaja fiktiossa – ja toki myös tosielämässä. Sen nimissä paitsi aloitetaan suhde ja erotaan, myös mm. petetään, kostetaan, iloitaan, sitoudutaan, kärvistellään mustasukkaisuudessa ja jopa murhataan. Tosielämän ohella televisio, elokuvat ja kirjat ovat täynnä monenkirjavia rakkaustarinoita. Joku on joskus jopa todennut, että lähes jokainen laulu jollain tapaa lopulta kertoo rakkaudesta.

Rakkaus on usein myös keskeinen teema liveroolipeleissä. Se mm. tarjoaa hahmoille motiivin, luo merkityksiä, synnyttää draamaa hahmojen välillä ja sen myötä mukana usein pauhaavat suuret tunteet. Rakkauden nimissä ja sen vuoksi ollaan valmiita tekemään suuriakin uhrauksia ja heittämään kaikki menemään. Rakkaus ja romantiikka ovatkin teemoina peleissä hyvin usein esiintyviä: ihastumiskuviot, naima-aikeet, rypyt rakkaudessa, syrjähypyt, salasuhteet yms. ovat monien pelien perusjuonikuvioita.

Millaisia ajatuksia pelaajilla itsellään on romanttisen rakkauden pelaamisesta? Miksi rakkaus koetaan pelistä toiseen kiehtovana teemana pelata? Millaisia tuntemuksia pelaajat itse kokevat pelatessaan voimakkaita tunteita toista hahmoa kohtaan? Toisinaan kertoessa harrastuksesta tarkemmin ulkopuoliselle henkilölle ja puhuttaessa rakkaussuhteiden ja romanssien pelaamisesta, voi kuulla hieman kummeksuen esitetyn kysymyksen: “Niin ihastutteko te sitten pelatessa toisiinne oikeasti?”

Tätä artikkelia varten toteutettiin kysely, jossa suomalaisilta liveroolipelien harrastajilta kysyttiin ajatuksia romanttisen rakkauden pelaamisesta. Vastaajat saivat nettilomakkeen kautta vastata aiheeseen liittyviin kysymyksiin anonyymisti. Kyselystä tiedotettiin Facebookin Suomi Larp – Larppaamisen Ilosta -ryhmän kautta toivoen, että siellä kysely tavoittaisi mahdollisimman laajasti erilaisia harrastajia ympäri maata. Kysely sai vajaassa viikossa huikeat 44 vastaajaa, joista monet intoutuivat jakamaan ajatuksiaan ilahduttavan monisanaisesti – lopulta materiaalia olisi ollut kasassa yhden artikkelin sijaan lähemmäs väitöskirjan edestä. Suuri kiitos tämän artikkelin sisällöstä siis kuuluukin kyselyyn vastanneille pelaajille! Artikkelin esittelemät ajatukset romanttisen rakkauden pelaamisesta pohjautuvat kokonaisuudessaan kyselyvastauksiin. Lainaukset artikkelissa ovat otteita vastauksista, joiden julkaisuun vastaajilta kysyttiin kyselyn yhteydessä lupa.

Mikä romanttisten rakkaussuhteiden pelaamisessa viehättää?

Yleisesti ottaen kyselyn saamat vastaukset selvästi kertoivat, että romanttinen rakkaus on monille pelaajille hyvin keskeinen teema peleissä ja romanttisia rakkaussuhteita, ihastumisia ja parisuhdedraamoja suorastaan toivotaan sisältyvän omaan pelikokemukseen. Muutamat vastanneista pelaajista totesivat, että eivät toivo pelinsä sisältävän keskeisenä teemana romanttisia suhteita tai jopa toivovansa välttävän niiden pelaamista, mutta selkeä enemmistö niitä peliltään toivoo ja kokee, että se on yksi keskeisimmistä pelattavista teemoista.

 

Rakkaus on voimakas tunne ja motivaattori. Se tuo paljon draaman mahdollisuuksia ja onnistuneessa kontaktissa juonikuviot voivat herättää voimakkaitakin tunteita, sekä positiivisia että negatiivisia. Ja näitä usein haluan peliltä.
Romanttiset rakkaussuhteet larpeissa antavat pelaamiselle kunnon säpinää. Esimerkiksi ihastumisen pelaaminen voi tehdä hiljaisista ja tylsistäkin hetkistä pelissä jollain tasolla merkityksellisiä: pelkästään se, että ihastus kävelee ohi, voi laittaa sydämen äkillisesti pamppailemaan.
1805-courtship-caricature

By user:Churchh [Public domain], via Wikimedia Commons

Romanttinen rakkaus koetaan keskeiseksi osaksi ihmiselämää ja arkitodellisuutta. Tavoiteltaessa mahdollisimman autenttista pelikokemusta siihen kaivataan usein myös rakkautta, joka toisaalta voi ajaa hahmon joko itsekkääksi tai  toisaalta saada hahmon ajattelemaan asioita muistakin kuin vain omista näkökulmistaan huomioidessaan kiinnostuksen kohdetta tai kumppania. Rakkaus usein pakottaa hahmoja priorisoimaan asioita ja tekemään tärkeitä päätöksiä. Monien kyselyyn vastanneiden mielestä pelaaminen ilman rakkaussuhteita tuntuisi keinotekoiselta.

 

Rakkaus on kuitenkin hyvin vahva syy tehdä asioita. Ennen kaikkea rakkaus on ihanan monimutkainen ja mielenkiintoinen teema. Se pakottaa katsomaan ratkaisujaan laajemmin kuin vain oman toiminnan kautta.

 

Rakkaus ja romanssit ovat myös tärkeitä pelin sisällön kannalta. Monelle pelaajalle rakkaussuhteet merkitsevät nimenomaan mahdollisuutta elämää suurempaan draamaan ja samalla tarjoavat tiiviitä kontakteja sekä tuottavat voimakkaita tunne-elämyksiä, joiden kokemisen hyvin monet kyselyyn vastanneista mainitsevat keskeiseksi syyksi harrastaa liveroolipelaamista.

 

Parasta romanttisen rakkauden pelaamisessa on tunnemyrsky tai vaihtoehtoisesti sen peliin mukanaan tuoma pysyvyys. Maailma voi räjähtää ympärillä, mutta rakkaus on ja pysyy.

 

Romanttisen rakkauden pelaaminen voidaan liveroolipeleissä kokea myös vaihteluksi omaan, arkisempaan elämään pelin ulkopuolella. Peleissä saadaan turvallisessa ympäristössä kokea voimakkaitakin tunteita ja asioita, joita ei omassa elämässään ikinä toivoisi oikeasti kohtaavan, esimerkiksi pettämistä, kumppanille valehtelua, suhteen päättymistä tai rakastetun kuolemaa. Toisaalta pelien kautta nähdään myös mahdollisuus eläytyä esimerkiksi hahmoon, jonka seksuaalisuus on erilainen kuin pelaajallaan tai käsitys parisuhteesta ja sen määritelmästä poikkeaa pelaajan omasta käsityksestä. Peli voi myös tarjota näkemyksen parisuhteeseen, joka olisi pelaajalle mahdoton esimerkiksi oman elämänkokemuksen tai iän puolesta.

 

Esimerkiksi kiinnostavaa on saada ikään kuin ikkuna – kuvitteellinen kylläkin – parisuhteeseen, joka on kestänyt useamman kymmentä vuotta eläytyen siihen kuinka luottamus ja rakkaus on kestänyt kolhut ja haasteet yli vuosikymmenten.

 

Liveroolipeleissä rakkaus ja suhteet usein kohtaavat huippuhetkiään eikä arki ehdi tulla suhteissa vastaan. Monet pelaajat sanovatkin nauttivansa juuri niiden eeppisten elokuvahetkien kokemisesta, menetyksen pelosta, paljastuksista ja sykettä nostattavista jännitteistä.

 

Larpeissa pääsee olemaan tarinan Romeo tai Julia, pääsee itse kokemaan ne elokuvien eeppiset rakkaustarinat, joita varsin harvalle tosi elämässä tulee vastaan (ja hyvä niin, koska yleensä kaikkein suurimmat rakkaustarinat syntyvät myös suurista menetyksistä). Larpissa voit kokea ne sydäntä raastavat jäähyväiset nuoruuden rakkautesi syleilyssä ja sen jälkeen astella alttarille vanhempiesi valitseman puolison kanssa. Larpeissa pääset kokemaan ne rakkaussuhteen ‘huippuhetket’, arki ei tule vastaan ja omien valintojen kanssa ei joudu elämään joka päivä loppu elämänsä ajan.

 

Kyselyyn vastanneista pelaajista osa mainitsi, että romantiikka peleissä tarjoaa myös mahdollisuuden turvalliseen flirttiin ja tunteiden kokemiseen turvallisesti, ilman niiden mukanaan tuomaa sitoutumista ja stressiä oikeassa elämässä. Muutamien vastaajien mukaan pelissä vastaantuleva romantiikka tarjoaa vaihtelua silloin, kun oikean elämän parisuhde on jo vakiintunut – oikean elämän kumppanin rajoja ja toiveita yleensä kunnioittaen. Toisaalta jotkut kertoivat myös, että romantiikan ja rakkauden pelaaminen on menettänyt jotain siitä hohdostaan tai ylivoimaisesta kiehtovuudestaan sen myötä, kun omassa elämässä parisuhde on vakiintunut. Syyksi tähän arvellaan, että suhteessa oleva voi varoa ylittämästä rajaa, joka oikean elämän kumppanin kanssa on sovittu tai että sovitut rajat vaikuttavat siihen, mitä ja miten peliä pelaa. Toisaalta myös oma parisuhde voi jo tyydyttää “romantiikan nälkää” niin paljon, ettei kokemuksia romanttisesta rakkaudesta peleiltä varsinaisesti enää entiseen malliin kaipaa.

 

Yleensä larpin jälkeen on aina hirveän onnellinen omasta elämästä ja siitä, ettei hahmon elämä ole oma. Toisaalta edelleen hahmon kautta voi kokea ja käsitellä asioita mitä omassa elämässä ei ole.

 

Kaikille pelaajille romanttisen rakkauden pelaaminen ei kuitenkaan ole aina mieleen. Muutamassa kyselyvastauksessa todettiin, ettei omassa pelaamisessa haeta niinkään romansseja tai parisuhdetta. Hempeily ja tunteellisuus voidaan kokea hieman vieraaksi ja tällöin pelaajat toteavat usein ilmoittautuessaan peliin jo mainitsevansakin, etteivät toivoisi rakkaussuhdetta pelinsä keskeiseksi teemaksi. Tämä toive on varmasti pelintekijöiden hyvä huomioida peliä suunnitellessaan ja hahmojakoa tehdessään.

Yleisesti romanttisen rakkauden pelaaminen on pelaajien keskuudessa kiinnostava ja toivottu teema, jonka kautta saa kokea sellaisiakin asioita, jotka ovat omaan elämään nähden kaukaisia ja epätodellisia. Keskeistä on myös pelaajien välinen luottamus ja henkilökemioiden toimiminen toivotulla tavalla.

 

Romanttisissa suhteissa peleissä on myös paljon enemmän kyse luottamuksesta pelaajien välillä, on palkitsevaa pystyä luottamaan toiseen pelaajaan niin paljon, että voidaan simuloida romanttisia tunteita hahmossa.

 

Teema myös haastaa pelaajia itsetutkiskeluun, oman ajatusmaailman reflektointiin hahmon ajatusmaailman kanssa ja tarjoaa uusia näkökulmia.

 

Romanttinen rakkaus larpeissa on parhaimmillaan riipivän syvää kumppanuutta, jossa itsestään löytää tunteita, joita ei edes tiennyt olevan olemassa. Se voi olla syvällistä sielunkumppanuutta, herkkää ihastumista, repivää, vääristynyttä rakkautta tai tasapainoista avioliittoelämää. Vaihtoehtoja on rajattomasti.

 

Miksi romanttisen rakkauden pelaaminen voi olla myös haastavaa?

Poster for Gustave Charpentier's Louise by G. Rochegrosse

By Georges-Antoine Rochegrosse [Public domain], via Wikimedia Commons

Rakkaus on monisyinen ja laaja teema pelattavaksi. Artikkelia varten tehdyssä kyselyssä kysyttiin myös pelaajien ajatuksia romantiikan pelaamisen haasteista.

Kyselyyn vastanneista pelaajista selvä enemmistö kokee suurimmaksi haasteeksi romantiikan pelaamisessa pelaajakemioiden toimimisen vastapelaajan kanssa. Onnistunut kontakti pelissä ei todellakaan tarkoita aitoa ihastumista tai romanttista kiinnostusta, mutta vastapelaajan toivotaan herättävän silti jotain positiivisia ajatuksia esimerkiksi persoonan, ulkonäön tai yleisen miellyttävyyden osalta. Oma olo on tärkeää voida tuntea luontevaksi vastapelaajan kanssa.

 

Kaikkein hankalinta romanttisen rakkauden pelaamisessa on se, jos vastapelaajan kanssa ei ole minkäänlaista kemiaa. En tarkoita, että toisesta pitäisi olla kiinnostunut off-game, vaan sitä, että hänen kanssaan pitää tuntua turvalliselta heittäytyä. Itse en pysty taikomaan romanttisia tunteita tyhjästä, vaan minun täytyy tuntea vastapelaajaa kohtaa jotain positiivista. Tunnetta on melko vaikea eritellä, mutta se voi olla vaikkapa toveruutta, kiinnostusta tai jonkinlaista samalla aaltopituudella olemista.

 

Rakkaus ja kiintymys koetaan erityisen haastaviksi tuntemuksiksi pelata. Esimerkiksi viha, suru ja pettymys mielletään usein helpommiksi tunteiksi tuntea ja liittää pelissä vastapelaajan pelaamaan hahmoon. Tärkeäksi koetaan, ettei eläytyessä tunnetta joutuisi varsinaisesti näyttelemään.

 

Jatkuva näytteleminen taas tuntuu teeskennellyltä hempeilyltä: vähän kun joutuisi koko ajan seuraamaan toisissaan kiehnäävää vastarakastunutta pariskuntaa – paitsi että joutuu vieläpä itse katselemaan tilannetta pariskunnan toisen osapuolen silmin.

 

Rakkaus ja romantiikka koetaan myös toisinaan mm. haastavuutensa takia ei-toivotuksi teemaksi. Joidenkin mielestä teema tuntuu pahimmillaan ahdistavalta ja vaivaannuttavalta, joten he mieluummin toivovatkin, ettei oma peli rakentuisi rakkaussuhteen tai romanssin ympärille. Osaa huolettaa myös tilanteet, joissa hahmon peli rakentuu vain parisuhteen tai romanssin varaan. Mikäli kontakti vastapelaajan kanssa ei ota tuulta alleen, jää pelaaja varsin tyhjän päälle.

 

En ole vielä kertaakaan peliurani aikana pelannut pelissä, jossa olisi toiminut sekä parisuhteen pelaaminen että muun pelin pelaaminen. Siksi nykyään kartan hahmoja, jotka ovat ihastumisen/rakastumisen ja parisuhteen solmimisen kynnyksellä tai jos parisuhde vaatii suurempaa pelaamista. Mieluummin enemmän actionia pelissä, kuin parisuhteessa.

Ennestään tuntematon vastapelaaja saa osan pelaajista jännittämään rakkaussuhteen pelaamista enemmän kuin tuttu pelaaja, sillä toisen reaktioita ja pelitottumuksia ei vielä tunne, mutta moni myös mainitsee tutun pelaajan tuovan omat haasteensa pelaamiseen.

 

Tunneyhteyden voi saada syntymään yllättävän helpostikin aivan tuntemattoman ihmisen kanssa. Tutun kanssa voi jopa käydä niin, että se saattaa olla hieman hämmentävää tai tuntua omituiselta, jos pelin ulkopuolella on vaikka ollut ystävä jo pidempään.

 

Epävarmuutta romanttisen rakkauden pelaamiseen tuo monien mielestä myös intiimimallinnukseen ja -kanssakäymiseen liittyvät haasteet. Ihmisten erilaiset suhtautumiset pelissä suuteluun ja seksin mallintamiseen jännittävät, sillä toisen henkilökohtaisia rajoja ei haluta rikkoa ja toisaalta myös toivotaan, että omia rajoja kunnioitettaan. Epäselvyydet rajoissa aiheuttavat pelitilanteissa hämmentymistä ja kiusallisia tilanteita. Myös kirjo aiheeseen suhtautumisessa on laaja: siinä missä toinen pelaaja on tottunut pelaamaan hahmoaan hyvinkin fyysisesti voi toiselle olla kiusallista jo pelkkä seksistä vastapelaajan kanssa keskusteleminen. Tärkeäksi todettaankin keskustelu jo ennen peliä mahdollisista rajoista, mikäli se vain on mahdollista.

 

Kontaktikeskustelussa ennen peliä on helppo lähestyä sitä, mitä itse odottaa kontaktin sisällöltä ja keskustella vaikka mallinnuksesta/onko siihen edes tarvetta. Silti kuitenkin hahmon fyysisyyteen voi helposti vaikuttaa se, miten itse on tottunut toimimaan omissa ihmissuhteissaan, jolloin voidaan päätyä jänniin tilanteisiin mikäli toinen haluaa olla jatkuvasti iholla ja toinen ei.

 

Eduard Swoboda Die verschmähte Braut

By Eduard Swoboda (1814–1902) (http://www.dorotheum.com) [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Jos pelaajakemiat eivät natsaa millään tasolla, on vaikea tarttua tilanteisiin ja reagoida. Mikäli suhteen in- ja off-game-sääntöjä ei käydä tarpeeksi tarkkaan läpi ennen peliä, voi olla myös vaikea yrittää löytää luontevaa tapaa ilmentää suhdetta pelissä niin, että siitä välittyy jokin käsitys muillekin pelaajille, tai ettei se vaikuta päälleliimatulta.

 

Luottamus vastapelaajaan on monien kyselyyn vastanneiden pelaajien mielestä keskeinen asia pelattaessa rakkaussuhteita. Kontakti on usein tiivis ja vastapelaaja toiminnallaan voi vaikuttaa pelaajan omaan peliin hyvinkin merkittävästi.

 

Silloin täytyy voida hypätä ja luottaa toiseen pelaajaan kunnolla, välimuodot eivät toimi. Täytyy uskaltaa heittäytyä näyttämään ja koskemaan toista niin kuin se merkitsisi enemmän, mutta silti tietää ja olla varma että toinenkin tietää sen olevan vain peliä ilman oikeita taka-ajatuksia.

 

Luottamuksen puute tai sen menettäminen voivat kurjimmillaan pilata koko pelikokemuksen. Pelatessa rakkaussuhdetta tai ihastumista pelaajat myös haluavat voida luottaa siihen, että tuntemukset ovat nimenomaan hahmojen tuntemuksia, eivät pelaajista itsestään lähtöisin. Raja in-gamen ja off-gamen, pelimaailman ja todellisuuden välillä on koettu hyvin tärkeäksi pitää selkeänä. Moni sanoo olonsa tuntuvan epämukavalta ajatellessaan, että vastapelaajalla olisi taka-ajatuksia tai kiinnostusta, jota pyrkii pelaamisen kautta hahmon takaa ilmaisemaan.

 

Kaikkein inhottavinta on, jos jotenkin syntyy sellainen hämärä olo, että vastapelaaja on jotenkin enemmän omilla tunteillaan mukana tilanteessa ja vähän ihastuu, ja itse ei missään nimessä haluaisi pelaajana lähettää vääriä signaaleita. Aivan oman ulottuvuutensa tuo se, jos hahmoille on vielä mahdollista lääppiä toisiaan – siitä vasta limainen olo tuleekin, ja sitten joutuu vielä esittää olevansa innolla mukana.

 

 

Haaste liittyy ns. roolipelisopimukseen, eli siihen, että peli ja tosielämä eivät sekoitu millään tasolla. Täysin sitä ei voi mitenkään välttää, mutta koen jännittäväksi ja haastavaksi romanttisen suhteen pelaamisen täysin vieraan pelaajan kanssa. Nimenomaan vieraan vastapeelajan kanssa pelatessa mietityttää, että kai hän tiedostaa, että kyse on vain pelistä, eikä ihastu minuun RL, tai kuvittele minun ihastuneen häneen.

 

Moni pelaaja kuitenkin myöntää, että pelatessa on joskus kehittynyt tunteita vastapelaajaa kohtaan. Aina se ei kuitenkaan ole välttämättä tarkoittanut suoranaista ihastumista – vaikka niitäkin useampi myöntää kokeneensa – vaan jonkinlaisen kiintymyksen syntymistä. Syntynyt kiintymys on usein vaatinut pelin jälkeen käsitellyksi tulemista, joko itsenäisesti tai vastapelaajan kanssa.

 

Romanttista rakkautta pelattaessa voi tapahtua myös offgame-ihastumista. Joskus näistä tilanteista voi tulla ongelmia: rajanveto omien ja hahmon tunteiden välillä ei ole välttämättä helppo. Kunnollinen loppubriiffi/pelin purku myös vastapelaajan ja rakkaussuhteen osalta voisi helpottaa näitä ongelmia. Joskus on tuntunut ikävältä, jos vastapelaaja on välittömästi pelin loppumisen jälkeen palannut offgame-puolisonsa kainaloon. Pelin aikana syntynyt fiilis ei lopu “peli ohi” -huutoon, vaan hyviä hetkiä olisi kiva käydä läpi sen henkilön kanssa, jonka kanssa ne on koettukin. Tätä seikkaa voisi varmaan käsitellä laajemminkin esim. pelitovereiden pelikokemuksen huomioimisen (vrt. “Saanks mä kertoo mun hahmosta”) ja huolellisen debriiffauksen näkökulmasta.

 

 

Haasteen luo myös se, että me kaikki olemme loppujen lopuksi inhimillisiä ihmisiä, joilla on tunteet, halut sekä mieli, joiden toiminta on ajoittain täysin itsestämme riippumatonta. Pelissä tavattu kontakti voi muuntautua tärkeäksi ystäväksi ja on-game romanttinen suhde voi synnyttää tunteita pelin ulkopuolella. Jotkut ihmiset ihastuvat herkemmin kuin toiset, ja näin osa larppaajista on herkkiä sekoittamaan pelin sisäiset ja ulkoiset tunteet toisiinsa. Kun toinen osapuoli ihastuu ja toinen pitää suhdetta sinä mitä se on, pelkästään peliin kuuluvana elementtinä, syntyy kiusallisia tilanteita.

Säännönmukaisesti liveroolipelaajat eivät kuitenkaan aina kehitä tunteita vastapelaajaansa kohtaan. Useat kyselyyn vastanneista mainitsivat myös, ettei pelin aikana koetut tunteet ole vaikuttaneet ajatuksiin tai tunteisiin pelin jälkeen.

 

Toki helpointa on pelata rakkaussuhdetta ihmisen kanssa joka on miellyttävä muttei niin sanotusti “mun tyyppiä”. Silloin voi keskittyä pelaamaan täysillä hahmoa ilman pelkoa siitä että sekaan sekoittaisi omia tunteita.

 

Romanttisen rakkauden pelaamisessa haastavaksi voidaan kokea myös eläytyminen tunteisiin, jotka eivät ole itselle omasta elämästä tuttuja. Myös omat näkemykset rakkaudesta, suhteen muodostamisesta ja elämänkokemus voivat vaikuttaa hahmoon eläytymiseen. Kyselyvastauksissa mainittiin esimerkiksi tästä pelaajan omasta seksuaalisuudesta poikkeavien hahmojen pelaaminen.

 

Itse olen huomannut että oman suuntautumisen vuoksi ns. “perinteisten” heterokontaktien pelaaminen on usein paljon haastavampaa. Jään jotenkin niissä tilanteissa helposti jumiin omien arvojen ja asenteiden sisään, enkä välttämättä kykene katsomaan tilannetta hahmon silmin.

 

Oikean elämän kipupisteitä mieleen tuovat asiat peleissä voivat myös vaikeuttaa eläytymistä hahmoon. Esimerkiksi todellisen elämän parisuhdeongelmat, pettäminen ja muut kipupisteet voivat pelin kautta kohdatuksi tullessaan häiritä pelikokemusta ja eläytymistä rakkaussuhdetta pelatessa. Oikeassa elämässä läheisen ihmisen – esimerkiksi oman kumppanin – kanssa ei myöskään usein haluta pelata romanttista rakkautta, vaikka toisaalta joidenkin pelaajien mielestä ajatus on moisesta myös mielenkiintoinen.

 

Olemme huomanneet, että emme halua pelata keskenämme parisuhdetta larpeissa. Tunnemme toisemme niin hyvin, että läheisen hahmokontaktin pelaaminen on muutenkin hieman vaikeaa sillä on vaikea nähdä toista vain hahmona tai oman hahmonsa silmin. Parisuhteen pelaaminen on kuitenkin vielä ikävämpää, koska kun on vaikeuksia erottaa kunnolla hahmoa ja henkilöä, niin esimerkiksi toisen hahmon pettämisjuonikuvio voi sattua paljon enemmän kuin haluaisi.

 

Myös aiemmat huonot kokemukset tietyn pelaajan kanssa pelaamisesta voivat tehdä pelaamisesta haastavaa. Moni sanookin jo ilmoittautumisvaiheessa kertovansa pelinjohdolle, mikäli ei jonkun kanssa mielellään läheistä suhdetta pelaisi.

 

Olisi tärkeää muistaa ilmoittautumisvaiheessa kertoa oman käsityksen romanttisesta suhteesta ja myös sen, minkälaisen pelaajan kanssa sitä suostuu kokeilemaan. Monia huvittava “kenen kanssa et suostu pelaamaan”-kysymys nousee tässä oikeasti tärkeäksi pointiksi. Itse ainakin rajaan sillä ihmisiä, joiden kanssa homma ei varmasti onnistu. Tähän voi olla syynä mikä tahansa, ei sen tarvitse olla toista loukkaava. Omia syitäni ovat liian läheiset suhteet pelin ulkopuolella, aiemmat epäonnistuneet kokemukset tai se, ettei muissa peleissä pelattavien suhteiden luonteen vuoksi siitä tulisi uskottavaa.

 

By Edward Ancourt (Journal ancien) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Edward Ancourt (Journal ancien) [Public domain], via Wikimedia Commons

Jotkut kyselyyn vastanneista pelaajista kiinnittivät huomiota siihen, että pelissä koetut tunteet, kiintyminen vastapelaajaan saatikka ihastuminen tai ihan vain vahvat positiiviset kokemukset pelaamisesta jonkun kanssa koetaan yhä toisinaan vaikeiksi sanoa ääneen. Monille tuntuu olevan heidän havaintojensa perusteella hyvin tärkeää, ettei muille jää vahingossakaan sellainen käsitys, että pelaaja olisi sekoittanut fiktion ja todellisuuden tunnetasolla. Uskaltaako vastapelaajaa esimerkiksi pelin jälkeen kiittää hyvästä pelistä ja kertoa kokemistaan syvistä tunteista pelin aikana ilman epäilyksien herättämistä? Onko romanttista rakkautta sisältänyt pelikokemus aihe, josta ei voida vapaasti puhua ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta? Jotkut kyselyyn vastanneista arvelivat aiheen olevan edelleen jonkinlainen tabu pelaajien keskuudessa. Mikä mahtaa olla pelaajien oma kokemus: voiko aiheesta puhua vapaasti?

Romanttisen rakkauden pelaamisen vaikutukset todellisuuteen

Artikkelia varten tehdyssä kyselyssä kysyttiin myös kokivatko pelaajat rakkaussuhteiden pelaamisen vaikuttaneen oikeaan elämään. Kysymykseen vastattiin melkoisen laajalla kirjolla: merkittävä osa sanoi rakkauden pelaamisella olleen jonkinlaisia vaikutuksia, lievempiä ja vahvempia, osa taas totesi ettei usko pelaamisen merkittävästi vaikuttaneen todelliseen elämään.

Monet vastapelaajaan ihastumisen kokeneista arvelevat, että etenkin nuorena esimerkiksi ihastumisia sattui herkemmin. Kokemuksen sekä pelaamisen että elämän suhteen yleensäkin kasvaessa pelissä heränneitä tunteita on opittu tunnistamaan paremmin ja käsittelemään. Moni toteaakin, ettei yleensä lähde pelin jälkeen toimimaan pelissä heränneiden tunteiden pohjalta, vaan antaa niiden olla ja odottaa niiden laantumista. Useat pelaajat vaikuttavat olevan hyvin tiedostavia pelin mahdollisesti aikaansaamista tunteista: ymmärretään, että tunteet ovat ensisijaisesti pelaajan pelaamaa hahmoa kohtaan tunnettuja, ei niinkään pelaajaa itseään.

 

Itseltään on hyvä kysyä, pitääkö enemmän pelaajasta itsestään vai tämän pelaamasta hahmosta? Asiaa pohtimalla saa kyllä nopeasti selville onko kyse kaikutunteista vai todellisesta kemiasta ja ihastumisesta.

 

 

Monissa peleissä joissa käyn ollaan niin verenlihalla sen homman suhteen, että siinä väistämättäkin päätyy paljastamaan jotain itsestään. Ihan hullu prosessihan se on muutenkin, kun ensin sitä jotenkin “aivopesee” itsensä olemaan joku muu ja kiinnostumaan sen perusteella toisesta, ja sitten pitäisi heti pelin loputtua tiputtaa se kaikki pois.

 

Onko kiinnostus vastapelaajaa kohtaan joskus niin voimakasta, että se johtaa toimintaan myös oikeassa elämässä pelin jälkeen? Kyselyn perusteella sitäkin toisinaan tapahtuu. Useampikin vastaaja kertoi olleensa tai olevansa parisuhteessa, jossa tulevaan kumppaniin on aikoinaan tutustuttu nimenomaan pelatessa romanttista rakkautta tai jo olemassa ollut tuttavuus on pelikokemuksen myötä syventynyt. Pelien jälkeen on syntynyt lyhyempiä ja pitkäaikaisempia suhteita – ainakin yksi vastanneista kertoi suhteen kantaneen jopa avioliittoon asti.

 

Luonnollistahan on myös se, että kun koetaan jotain vavahduttavaa yhdessä, sitä koetaan yhteenkuuluvuutta niiden ihmisten kanssa. Musta on ihan luonnollista intensiivisen ihmissuhtepelin jälkeen joutua vähän uudelleen hahmottamaan suhdettaan siihen kanssapelaajaan, mutta tähän prosessiin kuuluu mun mielestä erityisesti se, että osaa eritellä onko ne fiilikset vain jotain pelin jälkikaikuja vai onko sitä aidosti kiinnostunut. Jos vastaus on jälkimmäinen, pitää mun mielestä se suhde aloittaa puhtaalta pöydältä ja lähteä tutustumaan siihen ihmiseen sen hahmon takana. Totuus kuitenkin on, että vaikka jonkun mallintama persoona keskellä avaruusolioiden tekemää invaasiota miellyttäisikin, se ei välttämättä tarkoita että samaa naamaa jaksaisi katsella arkielämässä.

 

Peleissä koetut tunteet ja niiden jälkitilat ovat osalla kyselyyn vastanneista pelaajista nousseet keskustelunaiheeksi myös oikean elämän parisuhteessa. Kumppanin kanssa on ollut tarve keskustella yhteisistä rajoista, jotta kummallakin olisi luottavainen olo suhteessa. Yleisesti asiasta keskustelu koettiin helpommaksi parisuhteessa, jossa kumpikin osapuoli pelaa liveroolipelejä: ei-larppaavan osapuolen on joskus voinut olla haastavaa ymmärtää mistä harrastuksessa on kyse ja todellisuuden ja fiktion välisestä rajasta. Tärkeäksi on kuitenkin koettu, että asioista keskustellaan rehellisesti.

 

Rakkaussuhteiden pelaaminen on herättänyt paljon keskustelua off-game parisuhteissa ja niitä onkin ollut mielenkiintoista analysoida uusien näkemysten kautta. In-game suhteita tulee väkisinkin rinnastettua off-game suhteisiin ja toisinaan parisuhde saattaakin näyttäytyä aivan eri valossa. Hahmon suhdekuvioiden off-game spekuloimisessa ja suunnittelemisessa (erityisesti jatkolarppien kohdalla) on oma jännityksensä ja viehätyksensä, mikä saattaa helpottaa larppi-vieroitusoireita. Huonoimmassa tapauksessa parisuhteen toinen osapuoli saattaa olla jopa mustasukkainen larppaajan in-game suhteesta!

 

 

Omaan parisuhteeseen romanttisen rakkauden pelaamisella on myös vaikutusta. Ylipäätänsä hyvän pelin jälkeen ei oikein tekisi mieli palata omaan elämään ja oman kumppanin viereen, mutta syvän romanttisen suhteen jälkeen vaikutus voimistuu vielä selkeästi. Silloin ei halua toista lähelleen ja kaipaa vain takaisin sinne pelimaailmaan.

 

Liebesglück - Lithografie

By Joseph Félon (1818-1896). [Public domain], via Wikimedia Commons

Toisaalta romanttisten suhteiden pelaamisella todetaan olevan myös positiivisia vaikutuksia todellisen elämän parisuhteeseen. Pelatessa on voinut esimerkiksi ymmärtää kuinka hyvin asiat omassa suhteessa oikeastaan ovatkaan, kun on kontrastina pelimaailmassa kokenut toisenlaisia suhteita, joissa asiat eivät ehkä olekaan samalla lailla. Rakkauden pelaaminen on myös herättänyt ajattelemaan ja harrastamaan mm. itsetutkiskelua, jonka seurauksena on löytynyt uusia näkökulmia ja ratkaisuja oman parisuhteen ongelmiin.

Oivallusten ja ajatusten ohella pelaamisesta kerrotaan jääneen myös muitakin positiivisia kokemuksia. Tiiviin kontaktin pelaamisen, yhdessä koettujen huikeiden kokemusten, luottamisen ja yhteisen sävelen löytymisen myötä haaviin on pelin jälkeen saattanut jäädä ihminen, jonka kanssa tulee hyvin toimeen ja sama aaltopituus löytyy helposti. Useat kertovatkin tiiviin kontaktin pelaamisen myötä ystävystyneensä vastapelaajan kanssa pelin jälkeen.

Yhdessä pelissä tapasin ensimmäistä kertaa ihmisen, jonka kanssa pelasimme kyseisessä pelissä parisuhdetta ja meistä tuli pelin jälkeen parhaita kavereita.

 

 

Ihastuksia tulee ja menee ja se kuuluu normaaliin elämään. Kun toisen kanssa vain klikkaa niin on sitä kiva etenkin pelin jälkeen ystävinä pysyä, eikä jättää kontaktia täysin huomioimatta. Ihmisissä on ihania piirteitä, jotka saattavat kaiuta offgame puolelta, ja kun itseltä löytyy samoja, niin kyllähän siinä kavereina kannattaa pysyä.

 

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että romanttisen rakkauden pelaamiseen liittyy pelaajilla paljon ja erilaisia ajatuksia. Rakkaus on teemana peleissä yleisesti suosittu ja toivottu sekä keskustelua herättävä. Romanttisen rakkauden pelaamisessa on paljon hienoa ja kokemisen arvoisia asioita, mutta myös haasteita. Se tarjoaa vahvoja kontakteja, suuria tunteita ja välillä elämää suurempaa draamaa sekä haasteita ja kysymyksiä käytännön toteutuksen suhteen ja vaatii pelaajakemioiden kohdilleen osumista. Parhaimmillaan pelikokemuksen lisäksi mukaan tarttuu mielenkiintoisia ihmisiä ja ajatuksia, joita heijastella todellisuutta vasten.