Nörttitytöt
Kirja-arvostelu: Buddhalaisuus Suomessa

Kirja-arvostelu: Buddhalaisuus Suomessa

Buddhalaisuus Suomessa on tämän vuoden merkittävin katsomus- ja kulttuurihistoriallinen teos. Buddhalaisuus Suomessa on Mitra Härkösen ja Johannes Cairnsin toimittama kirja, jonka julkaisija on Suomen Itämainen Seura. Mikä tekee tästä kirjasta näin merkittävän?

Buddhalaisuus Suomessa käsittelee hyvin kattavasti ja selkeästi aihetta, joka jää Suomen katsomuskentässä usein liian helposti marginaaliseen asemaan. Usein buddhalaisuuden ajatellaan tulleen Suomeen aivan eri aikaan, kuin se todellisuudessa on tullut Suomeen. Nyt on olemassa kirja, jossa kerrotaan nimenomaan miten ja milloin buddhalaisuus on tullut Suomeen. Kirjassa kerrotaan myös Suomessa olevista buddhalaisuuden suuntauksista ja miten buddhalaisuutta harjoitetaan Suomessa tänä päivänä.

Buddhalaisuus Suomessa on hyödyllinen teos niin katsomuksista kuin kulttuurista ja historiasta kiinnostuneille. Kirjasta on hyötyä niin opettajille kuin esimerkiksi lukiossa opiskeleville. Buddhalaisuus niin maailmalla kuin Suomessa on paljon monimuotoisempaa kuin äkkiseltään tulee helposti ajatelleeksi. Itse katsomusaineiden opettajana löysin kirjasta paljon hyödyllistä tietoa ja uusia näkökulmia. Pidin siitä, että kirjassa selitettiin toisaalta hyvin syvällisesti ja yksityiskohtaisesti tiettyjä asioita, mutta avattiin myös peruskäsitteitä ja buddhalaisuuden eri suuntausten ydinajatuksia. Buddhalaisuudesta kerrottiin kirjassa kauniilla tavalla.

Pyysin Buddhalaisuus Suomessa -kirjan kotikuntani kirjastoon tekemällä kirjastolle hankintaehdotuksen. Hankintaehdotuksella kirjastolle voi esittää toiveen jonkin kirjan tai pelin tai elokuvan hankkimisesta. Olin todella tyytyväinen, kun toiveeni tästä kirjasta toteutui. En ole ollut kirjan ainoa lainaaja, vaan siihen oli useampi varaus heti minun jälkeeni. Hankintaehdotuksen tehneenä sain kirjan ensimmäisenä lainattavaksi.

Suosittelen Buddhalaisuus Suomessa -kirjaa varauksetta kaikille aiheesta kiinnostuneille. Suosittelen myös hyödyntämään kirjastojen palveluja ja tekemään hankintaehdotuksia.