Nörttitytöt
Kuva: Unsplash

Aika: to 29.2.2024 klo 18.00

Paikka: Nörttityttöjen Discord (yhdistyksen äänikanava)

Nörttitytöt-blogin palvelinmaksut ja muut juoksevat kulut hoidetaan Nörttitytöt ry:n kautta. Jotta blogin toiminta voi jatkua, yhdistykselle on valittava uusi hallitus. 

Jos hallitukseen ja muihin lain vaatimiin tehtäviin ei saada tarpeeksi henkilöitä, yhdistys aloittaa lopettamismenettelyt eli yhdistyksen purkamisen (Yhdistyksen säännöt 20§).

Jos Nörttitytöt-blogi on sinulle tärkeä, tule mukaan hallitukseen!

Mitä yhdistyksen hallituksessa tehdään?

Hallituksessa työskentely ei ole vaikeaa ja uuden hallituksen tukena ovat useat aiemmat hallituksen jäsenet, jotka neuvovat ja opastavat. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa yhdistyskokemusta, sillä tehtävät oppii kyllä. Hallitustyöskentely vaatii vain luotettavuutta (älä vie yhdistyksen rahoja!) ja tiettyä tarkkuutta (lain vaatimukset). Palkkioksi saat uusia ystäviä sekä myös työelämässä oikeasti hyödyllistä kokemusta yhdistyksen pyörittämisestä ja kokouskäytännöistä.

Hallitukseen tarvitaan vähintään 4 jäsentä:

 • Puheenjohtaja (johtaa kokouksia)
 • Sihteeri (pitää pöytäkirjaa kokouksista, lukee sähköpostia)
 • Taloudenhoitaja (hoitaa yhdistyksen raha-asiat)
 • 1-10 muuta hallituksen jäsentä

Edellisestä hallituksesta vain yksi on ilmaissut kykynsä jatkaa, joten tarvitsemme vähintään kolme (3) uutta henkilöä hallitukseen!

Miten toimin jos en pääse kokoukseen?

Jos olet kiinnostunut toimimaan hallituksessa, mutta et pääse kokoukseen, lähetä meille sähköpostia: yhdistys.geekgirls@gmail.com. Kerro kuka olet, yhteystietosi ja mitkä hallituksen pestit sinua kiinnostavat. Kerro myös jos sinulla on aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta.

Jos olet yhdistyksen jäsen etkä pääse kokoukseen, voit antaa valtakirjan toiselle yhdistyksen jäsenelle, jolloin hän voi käyttää äänesi kokouksessa.

Lisätietoa Nörttitytöt ry:n säännöistä:  https://geekgirls.fi/wp/norttitytot-ry/saannot/ 

Yhdistyksen vuosikokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Uusien jäsenten hyväksyminen
 7. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 8. Vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja käsitellään toiminnantarkastajien lausunto
 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 10. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 11. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta
  • Hallitus ehdottaa jäsenmaksun nostoa 15 euroon, vaihtoehtoisesti niin, että vähävaraiseksi itsensä kokevat henkilöt voivat maksaa 10 €.
 12. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio
 13. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 14. Valitaan hallituksen taloudenhoitaja
 15. Valitaan hallituksen sihteeri
 16. Valitaan hallituksen muut jäsenet (1-10 kpl)
 17. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi
 18. Jos hallitusta ei muodostu, pidetään ensimmäinen yhdistyksen purkuäänestys
20§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys puretaan, jos 3/4 annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa. Purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa. Puretun yhdistyksen omaisuus luovutetaan viimeisessä yhdistyksen kokouksessa päätetylle samoja tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai yhteisöille tai käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.
 1. Käsitellään muut mahdolliset asiat
 2. Kokouksen päättäminen