Nörttitytöt

Serafim Seppälän Antiikista Bysanttiin, Aatehistoriallisia murroksia (Gaudeamus) on nimensä mukaisesti katsaus aatteiden muutokseen. Keskiössä on kristillisen ajatusmaailman muotoutuminen ja miten se peilautuu antiikin ajattelua vasten. Kirjassa käydään läpi ihmiselämän tärkeitä teemoja, kuten sielua, suutelemista, lapseutta, naurua ja unia. Teoksessa käsitellään ihmiselämän ilahduttavien puolien lisäksi myös raskaita teemoja, kuten kuolemaa ja orjuutta. Teemat esitellään niin, että ensin käydään läpi antiikin ajattelua ja siten varhaiskristillistä ajattelua.

Kuvassa on Antiikista Bysanttiin teoksen kansi, jossa on Belisarius mosaiikki.
Kuva: Gaudeamus

Seppälä avaa taitavasti vuosisatoja sitten vaikuttaneita ajatusvirtauksia ja sitä, miten niihin vaikuttavat muutokset ovat syntyneet, ja mitä nämä muutokset ovat olleet. Esimerkiksi ihmisten välisiin suhteisiin on vaikuttanut se, että onko kyse perhekulttuurin parissa olemisesta vai kaupunkikulttuurista. Tai se, että miten erilaisia asioita nauruun liittyy (sosiaalinen nauru, ilkeämielinen nauru) ja miten nauru on liittynyt luonnonvoimiin ja jumaliin ja muuttunut tästä merkitsemään enemmän sielun ja ruumiin iloa. Kirjassa on myös kiinnostavia yksityiskohtia tietolaatikoissa, joissa nostetaan esiin jokin yksittäinen kiinnostava kysymys. Oma suosikkini tietolaatikoista on laatikko, jossa pohditaan kysymystä parrattoman rabbin kauneudesta.

Antiikista Bysanttiin kattaa historiallisesti laajan ajanjakson. Myös käsiteltävät teemat ovat laajoja, ihmisyyden syvimpiä teemoja. Laaja ajanjakso ja käsiteltävien teemojen syvyys takaavat, että kirjassa riittää luettavaa ja että sen pariin haluaa palata uudelleen. Seppälä selittää hyvin eri aikaan ja eri kulttuureissa eläneiden ihmisten maailmaa. Itselleni aiemmin eläneiden ihmisten ajattelun tarkastelussa on ilahduttavaa huomata, että ihmiset ovat aina pähkäilleet samojen kysymysten parissa. Tavat tarkastella ihmisyyttä muuttuvat, mutta samaan aikaan ihmisyydessä on jotain äärettömän pysyvää.

Serafim Seppälä: Antiikista Bysanttiin Aatehistoriallisia murroksia. (448 sivua)

Kansi: Pekka Krankka

Gaudeamus 2021

Kirja on saatu kustantajalta arvostelukappaleena.